Come è organizzata Laguna nel Bicchiere

La fra?lineto etendis siajn brakojn supren, Car ?i estis dancistino, kaj unu piedon ?i tiel alten levis, ke la stansoldato ne povis gin trovi
kaj kredis, ke ?i havas nur unu piedon kiel li.